Het Fonds

Duurzaamwoningen Fonds eerste emissie is weer geopend.

Het Duurzaamwoningen Fonds biedt een belegging in jonge duurzame woningen en appartementen in Nederland. Beleggers genieten een direct verhuurrendement. Daarenboven kan, bij een aantrekkende Nederlandse woningmarkt, een extra rendement worden verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen.

Voordelen

Vergeleken met andere Nederlandse woningfondsen is het financieringsniveau laag en kan, vanwege het duurzame karakter van de woning, een rentekorting op de financiering worden bedongen van 0,5%. Door maximaal 10% van de inleg te investeren in een liquide vastgoed ETF wordt liquiditeit geboden voor Participanten die hun Participaties te gelde willen maken.

Het Duurzaamwoningen Fonds biedt:

  • een belegging in jonge appartementen en eengezins-huurwoningen met tuin
  • toekomstbestendige, duurzame en energiezuinige woningen
  • stabiele huurstroom door het grote aantal huurders
  • goed uitzicht op waardestijging van de woningen

Risico’s

Beleggen in het fonds brengt risico’s met zich mee, zoals o.a. verhuur- en leegstandrisico, kostenrisico, renterisico en financieringsrisico. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het Fonds te laten inkopen. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement. Lees het prospectus zorgvuldig alvorens u besluit te investeren. Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld, klik hier.

Beheerder en toezicht

Credit Linked Beheer B.V. staat onder toezicht van de AFM en treedt op als beheerder van het Duurzaamwoningen Fonds. Credit Linked Beheer B.V. is ook vergunninghoudend beheerder van het Huurwoningen Nederland Fonds en het Groenwoningen Fonds (artikel 2:65 Wft) en heeft circa 700 woningen gespreid over circa 35 locaties in Nederland in beheer.