BEHEERDER

Beheerder van het Duurzaamwoningen Fonds is Credit Linked Beheer B.V. Als beheerder structureren en beheren wij woningfondsen. Hierbij stellen wij het belang van de belegger centraal. Dit uit zich onder andere in de kwaliteit van het aangekochte vastgoed, een transparante en faire kostenstructuur en een conservatief financieringsniveau. Credit Linked Beheer B.V. beschikt over een door de AFM verleende vergunning voor het beheren van beleggingsfondsen.

Credit Linked Beheer B.V. is ook vergunninghoudend beheerder van het Huurwoningen Nederland Fonds en het Groenwoningen Fonds (artikel 2:65 Wft) en heeft circa 800 woningen gespreid over circa 40 locaties in Nederland in beheer.

EDUARDO ALVAREZ

Algemeen directeur en medeoprichter van Credit Linked Beheer B.V.

“Analytisch opgeleid en meer dan tien jaar ervaring in het structureren van fondsen.”

HANS VORSTENBOSCH

Financieel directeur.

“Informaticus en financieel administratief onderlegd. Ruime ervaring op het gebied van (financieel) fondsenbeheer.”

FELICE DE JONGH SWEMER

Directeur Bedrijfsvoering

“Directeur bedrijfsvoering en financieel opgeleid en ruim 15 jaar ervaring in vastgoed en facilitaire dienstverlening.”