Beleggers willen betere samenwerking met gemeenten en corporaties

Miljarden euro’s voor middeldure huurwoningen worden niet geïnvesteerd. Er is een groot tekort is aan dit type huizen maar beleggers krijgen het geld niet weggezet. Het ontbreekt aan bouwlocaties en goede samenwerking met gemeenten. Dit blijkt uit een recent onderzoek van adviesbureau Stec Groep onder 23 institutionele en particuliere beleggers die samen zo’n 40% van de vrije sector huurmarkt beslaan.

60% van de beleggers op de Nederlandse huurwoningmarkt verwacht hun investeringsdoel voor 2017 niet te halen. Dit geldt overigens niet voor Credit Linked Beheer. Dankzij een goed netwerk kan deze beheerder van woningfondsen circa 500 nieuwe huurwoningen per jaar laten bouwen. Het overgrote deel daarvan is in het middenhuur segment.

In totaal willen beleggers dit jaar ruim € 5 miljard investeren in Nederlandse huurwoningen. In de periode 2018-2020 willen beleggers nog eens € 16,6 miljard investeren in huurwoningen. 90% van de beleggers wil intensievere samenwerking met gemeenten, om meer woningen aan te kopen. Het middenhuur segment is populair: 90% van de woonbeleggers verkiest woningen boven andere typen vastgoed. De ideale huurprijs ligt tussen € 711 en € 900, maar ook woningen aan de bovenkant van sociale huur zijn aantrekkelijk.

Gemeentebeleid als bottleneck

Vorig jaar bleek uit de gemeentebenchmark middenhuur van Stec Groep dat de G4-gemeenten voorop lopen waar het gaat om middenhuurbeleid; maar ook dat de meeste gemeenten nog grote stappen moeten zetten. Landelijk gezien is er tot 2025 een tekort aan 60.000 tot 200.000 middenhuurwoningen.

De drie grote bottlenecks die beleggers ervaren om te investeren in middenhuur zijn volgens het onderzoek:

  • gebrek aan marktconforme grondprijzen (koopwoningen leveren meer grondwaarde op),
  • onvoldoende concreet gemeentelijk woonbeleid en
  • koudwatervrees bij gemeenten voor wat betreft samenwerken met beleggers.

De gebrekkige samenwerking tussen gemeenten en beleggers speelt dus een belangrijke rol in het tekort aan middenhuurwoningen. Maar liefst 90% van de beleggers geeft aan betere afspraken te willen maken met gemeenten. Vooral over aantallen woningen, grondprijzen en uitpondtermijnen van de woningen. Dat is een grote stap, want slechts 13% van de beleggers geeft aan nu regelmatig contact met gemeenten te hebben bij acquisities. Ook corporaties worden door 70% van de beleggers als strategische partners gezien.

Helft beleggers zoekt vaker buiten de Randstad

Middenhuur blijft onverminderd interessant: ruim 90% van de beleggers vindt huurwoningen het meest aantrekkelijke vastgoedproduct, vergeleken met onder andere kantoren, winkels en logistiek. Hoewel het merendeel van de beleggers een duidelijke voorkeur voor de Randstad blijft houden, verwacht ruim de helft van de beleggers steeds meer projecten daarbuiten aan te kopen.

Wat betreft oppervlaktes, kiezen beleggers het liefst voor appartementen van 70 tot 90 m2 en eengezinswoningen van 100 tot 120 m2. Kleine appartementen tot 50 m2 gbo scoren relatief laag. Favoriete doelgroepen van beleggers zijn alleenstaanden en stellen tot 34 jaar, 75-plussers zijn het minst populair.

Stec Groep: middenhuur richting groter marktsegment

Stec Groep: ‘De resultaten uit het onderzoek geven een goed beeld van de grote transitie waar middenhuur zich in bevindt. Langzaamaan is het op weg naar een volwassen segment op de woningmarkt tussen sociale huur en koop. Intensieve samenwerking tussen overheid en markt zien we als de sleutel tot verdere groei’.

Het ministerie van BZK zette dit jaar twee belangrijke stappen om middenhuur te stimuleren. Onder leiding van Rob van Gijzel zijn de landelijke en lokale samenwerkingstafels middenhuur gestart, deze lopen eind dit jaar af. Volgens Stec Groep is het van belang dat deze samenwerking(stafels) een structureel in plaats van ad hoc-karakter krijgen. Daarnaast is er per 1 juli 2017 een aparte bestemmingsplancategorie middenhuur.

Overheid

Planbureau voor de Leefomgeving

Belastingdienst

Bouwsystemen

iQ Woning

MorgenWonen

Toezichthouder

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Nederlandsche Bank (DNB)

Milieutechniek

Warmtepomp

Zonnepanelen