Duurzame woningen in de lift

Het eerste kwartaal van 2018 was volgens Essent een goed kwartaal voor zonnepanelen. De opbrengst over de eerste 3 maanden van 2018 lag ruim 20 procent hoger dan het langjarig gemiddelde. Het aantal zonuren in De Bilt bedroeg in februari bijna het dubbele van het langjarig gemiddelde. ‘Ook de globale instraling, een nog betere indicator voor de uiteindelijke opbrengst van een paneel, lag bijna 50 procent hoger dan het langjarig gemiddelde van deze maand’, aldus Essent.

Dat is goed nieuws voor de bewoners van duurzame woningen, en dat worden er steeds meer. Vier op de tien nieuwbouwwoningen werden vorig jaar zonder aardgasaansluiting opgeleverd. Het aandeel gasloze nieuwbouw stijgt snel.

Dat blijkt uit de nulmeting naar aardgasloze nieuwbouw die het ministerie van Binnenlandse Zaken liet uitvoeren door Rigo. In de Randstad wordt al meer dan de helft van de nieuwbouw zonder gas gebouwd. De komende vijf jaar zal minstens 53 procent van de nieuwbouw aardgasloos zijn, blijkt uit de bouwplannen.

Het onderzoek laat zien dat er grote verschillen zijn tussen de gemeenten. 41 procent van de deelnemende gemeente zegt in 2017 geen enkele gasloze woning te hebben opgeleverd. In enkele andere gemeenten werd in 2017 al bijna 100 procent van alle woningen opgeleverd zonder aardgas.

Duurzaamwoningen Fonds

De fondsen van Credit Linked Beheer dragen bij aan het vergroten en verduurzamen van de Nederlandse huurwoningvoorraad. Na verschillende emissies van het Groenwoningen Fonds en het Huurwoningen Nederland Fonds, introduceerde Credit Linked Beheer B.V. in april het Duurzaamwoningen Fonds.

Momenteel is de inschrijving voor het nieuwe Duurzaamwoningen Fonds geopend. Dit fonds belegt in duurzame en energiezuinige woningen. Daarnaast wordt maximaal 10% van de inleg belegd in een liquide vastgoed tracker, de Think Global Real Estate UCITS ETF.

Het algemeen verkrijgbaar prospectus is gepubliceerd op de website van het fonds. Voor een nadere introductie zijn er informatieavonden georganiseerd op de volgende data:

  • Dinsdag 29 mei, Breukelen
  • Donderdag 31 mei, Zwolle
  • Dinsdag 5 juni, Den Bosch
  • Donderdag 7 juni, Den Haag

Nadere informatie en aanmelden voor de informatieavonden kan met onderstaande contactgegevens. Ook het prospectus is kosteloos verkrijgbaar via:

Credit Linked Beheer B.V.
Postbus 3173
3760 DD Soest
Tel.: +31 (0)85 210 1719

www.clbeheer.nl / www.duurzaamwoningenfonds.nl
info@clbeheer.nl / info@duurzaamwoningenfonds.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief van het Duurzaamwoningen Fonds kan ook op de website via deze link.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen in het algemeen risico’s met zich meebrengt. Dat geldt ook voor het beleggen in het Duurzaamwoningen Fonds. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Het prospectus en (eventuele) bijbehorende supplementen bevat de gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om zich een oordeel te vormen over het Duurzaamwoningen Fonds en de daaraan verbonden kosten en risico’s.