NIEUWS

Investeren in duurzame en energiezuinige woningen

Vorige week is de emissie gestart van het Duurzaamwoningen Fonds, het derde fonds beheerd door Credit Linked Beheer B.V. Het Duurzaamwoningen Fonds biedt een belegging in jonge duurzame woningen en appartementen in Nederland. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de andere woningfondsen van Credit Linked Beheer B.V. zijn het significant lagere financieringsniveau en het feit dat maximaal 10% van de inleg zal worden belegd in een vastgoed ETF om de mogelijke inkoop van participaties te faciliteren.